. .
09.05.2021

02.05.2021 16:55


Dortmund’da 1 Mayıs

Dünya işçi ve emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Dortmund’da pandemi koşullarını fırsata çeviren sendika bürokratları tarafından içi boşaltılmış, mücadeleci ruhundan arındırılmış bir kutlamayla dönüştürüldü. Oysa Dortmund bir işçi kenti ve güçlü 1 Mayıs’lara sahne olurdu. Geçmişte maden ve demir işçileri üç kol halinde üretim alanlarından çıkıp 1 Mayıs alanında toplanırlardı. 

Bu yılkı ilk eylem için MLPD’nin izin aldığı şehir tiyatrosunun (Stadttheater) önünde sabah saat onda toplanıldı. Buradaki eyleme Anadolu Federasyonu ve sınıf devrimcileri de katıldılar. Günün önemiyle ilgili konuşmaların sonunda Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) toplandığı alana gidildi.  

Bu sene DGB 200 kişilik bir sayı ile kutlama izni almıştı. Büyük bir alanın etrafını bantlarla çevirip, birer biletle girişe izin verdiler. 200 kişinin dışında kimseyi alana almadılar. İçeri aldıkları 200 kişinin etrafına aynı zamanda sendikanın görevlendirdiği insanlarla etten bir duvar örülmüştü. Alana kimsenin girmemesi için polis rolünü üstlenmişlerdi. 

Bugüne kadar 1 Mayıs kutlamalarının içeriğini boşaltmak için çaba sarf eden sendika bürokratları Dortmund’da bu utanç verici tabloyu ortaya çıkardılar. İlerici ve devrimci oldukları iddiasındaki kimi kurumların bu utanca ortak olması ise tartışmanın bir başka yanıdır. Sanıyoruz ki, önümüzdeki günlerde bu tablo tartışma konusu olacak ve olmalıdır.

Dortmund’da yaşanan bu olumsuz 1 Mayıs tablosunun bir kez daha tekrarlanmaması için, sol ve devrimci güçler yaşananları değerlendirip, 2022 yılındaki 1 Mayıs’ı, işçi ve emekçilerin kendi taleplerini dile getirecekleri, mücadele azmini ve birliğini sağlayacakları nitelikte örgütlemelidir.

BİR-KAR Dortmund