. .
09.05.2021

11.04.2021 15:18


Krizin ve pandeminin faturası kapitalistlere!

Krizin ve pandeminin faturası kapitalistlere! Sömürüye, işsizliğe, eşitsizliğe ve sefalete karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

İşçi ve emekçi kardeşler,

Tüm dünyada işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu sene de pandemi koşullarında karşılıyoruz. Korona pandemisi, kapitalist sistemin 2008’den bu yana içinde debelendiği krizin üzerine geldi ve onu daha da ağırlaştırdı. Kapitalist sınıfın ve devletlerin tek çözümü her zamanki gibi faturayı emekçilere ödetmekten ibaret. Bugün pandemiyi önleme adına gündeme getirilen sözde önlemlerin tümü işçi ve emekçilere karşıdır. Kapitalistler kâr etmeye devam etsinler diye en çok işçiler ölmektedir. Yine kısa çalışma, “home office”, dijitalizasyon ve üretimde dönüşüm gibi tüm uygulamalar kapitalistlerin kârını koruma veya arttırmaya dönük önlemlerdir. Bu sözde önlemler işçiler için daha fazla işsizlik, daha fazla gelir kaybı, daha fazla taşeronlaştırma, daha fazla yoksulluk anlamına gelmektedir.

Bu yıl gündeme gelen bütün toplu sözleşmelerde sıfır zam, yer yer ücretleri düşürme, Noel ve izin paralarını gasp etme, yıllık izinleri kısma, ekstra ödemeleri kaldırma gibi uygulamalar da pandemi bahane edilerek hayata geçiriliyor. Kısacası kapitalistler pandemiyi, işçi sınıfını daha ucuza çalıştırmanın, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırmanın ve kölelik koşullarına razı etmenin fırsatına çevirmişlerdir.

Arkadaşlar, mevcut sendika bürokrasisi, yaşanan bütün saldırılara seyirci kalmıştır. İşçi sınıfının ağır bedeller karşılığı inşa ettiği önemli mücadele mevzileri olan sendikalarımız, sendika ağaları tarafından işgal edilmiştir. İşçilerin aidatlarıyla sefa süren sendika bürokratları sınıf mücadelesini terk edeli çok oldu. İşçiler bunların umurunda değildir artık. Onlar kendi koltuklarını ve ayrıcalıklarını koruma derdindedirler. İhanet öyle bir boyuta varmıştır ki, IG-Matall ve IG-BCE gibi sendikaların yönetimleri, iflasla yüz yüze olan kapitalistleri kurtarmak için yardım fonları bile oluşturabilmişlerdir. Bu yüzden işçi sınıfının bunlardan bekleyebileceği bir şey kalmamıştır. İşçi sınıfı kendi başının çaresine bakmalıdır.

Arkadaşlar, bu krizi biz yaratmadık. Bu kriz kapitalizmin krizidir. Bedelini de biz değil, onlar ödemelidir. Peki, kimdir onlar?

Onlar, daha fazla kâr uğruna gerçek pandemi önlemlerinden kaçınıp on binlerce emekçinin ölümüne sebep olanlardır. Sağlık ve eğitim yerine, toplumsal zenginliği savaşa, silaha ve militarizme aktaranlardır. Kısa çalışma adı altında işçilerin sosyal fonlarını kapitalistlere peşkeş çekenlerdir. Onlar, sermayenin sözcüsü bütün politikacılar ve bürokratlardır.

Onlar, işçileri acımasızca sömürüp sermayelerini büyüten Daimler, BMW, Ford, Opel, Lufthansa, Wisag, Bayer, Simens, Bosch vb. gibi yüzlerce uluslararası tekellerdir. Bir işçinin on yılda kazanamayacağı parayı bir ayda kazanan sermaye uşağı CEO’lardır.

İşçi arkadaşlar, krizin bedelini kapitalistlere ödettirecek olan biricik güç, işçilerin örgütlü ve bilinçli mücadelesidir. Bunun için işçiler işyerlerinden ve fabrikalardan başlayarak birleşmeli ve taban örgütlerini kurmalıdır. Eğer işçi sınıfı örgütlenmezse, bugünleri bile aratan daha ağır saldırılar ve bedellerle karşı karşıya kalacaktır. Öyleyse gelin önümüzdeki 1 Mayıs’ta, tüm uluslardan işçi kardeşlerimizle omuz omuza verip alanları dolduralım. Aşağıdaki acil taleplerimizi hep birlikte haykıralım:

- İşten atmalar yasaklansın. Taşeronluk sistemi kaldırılsın, eşit işe eşit ücret ödensin!

- Kısa çalışma adı altında işçilerin sosyal fonlarının kapitalistlere aktarılmasına son verilsin!

- Kısa çalışmadan dolayı işçilerin ücret kaybı önlenmeli, herkese tam ücret ödenmelidir!

- Pandemi bahanesiyle sosyal hak gasplarına son verilmeli, her kese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanmalıdır!

- Herkese insanca yaşayabileceği bir ücret ödenmeli ve çalışma koşulları insani standartlara kavuşturulmalıdır!

İşçi ve emekçi kardeşler, kapitalist sistemin başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm insanlığa kriz, sömürü, savaş ve sefaletten başka vereceği bir şey kalmamıştır. Bu sömürü sistemi devam ettiği müddetçe işçiler köle olarak kalmaya devam edeceklerdir. İşçi sınıfı ve emekçiler için biricik kurtuluş yolu, bir işçi sınıfı iktidarı ve düzeni olan sosyalizmdir. Bu yüzden bizler güncel taleplerimiz için verdiğimiz mücadeleyi kapitalizme karşı ve sosyalizm için olan mücadeleyle birleştirmek zorundayız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Dünyanın bütün işçileri ve ezilen halkları birleşiniz!

BİR-KAR İşçi Komisyonu

6 Nisan 2021