. .
09.05.2021

08.01.2021 16:23


Veysel yoldaşa dair konuşma ve mesajlardan…

Veysel Akgül yoldaşı sonsuzluğa uğurlama töreninde dost parti, örgüt ve kurumların konuşma ve mesajlarından…

“Yaşamı boyunca sosyalist bir gelecek için mücadele etti”

Sevgili Akgül ailesi,

Değerli dostlar,

Değerli yoldaşlar,

MLPD Hessen eyaleti adına acınızı paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.

Veysel’in kısa zaman içerisinde koronadan dolayı hayatının tehlikeye girmesi ve hekimlerin kurtaramayacağı derecede hastalığının ilerlemesini kabullenmek bizler için çok zor.

Veysel son nefesine kadar tüm gücüyle mücadele etti, fakat hastalığa yenik düştü. Koronanın kendisine nasıl bulaştığını bilemiyoruz. Var olan iş yaşamı gerçekliğinde gerekli mesafeyi korumak nerdeyse mümkün değil. Bu durum işçiler için çok ciddi bir yaşam tehlikesi arz ediyor.

İstikrarlı hijyen önlemleri ve sağlık alanında binlerce yeni iş alanının açılması, acil bir ihtiyaç olarak duruyor.

Arkadaş canlısı, duyarlı, mütevazi ve her zaman misafirperver bir insanı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ne zaman evine gitsek, mutlaka çay ve yemek ikram ederdi. Birlikte son politik gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunurduk. Zaman zaman Almancaya yeterli hakim olmayışına hayıflanırdı.

Veysel yaşamı boyunca sosyalist bir gelecek için mücadele etti. Devrimci iyimserliğiyle ve sosyalizme olan sarsılmaz bağlılığıyla anacağız onu.

Sosyalist kültür ve edebiyata olan ilgisi ve sevgisi çok büyüktü. Gallus sokak etkinliklerinde Nazım Hikmet şiirlerini ondan büyük bir ilgiyle dinlerdik.

Veysel aynı zamanda gençlik için de bir örnek teşkil ediyordu. Gençliğin eğitimine ve öğrenimine karşı özel bir hassasiyeti vardı. Ve dahası, onların birer devrimci olarak yetişmeleri için kafa yoruyordu.

Onun sömürüsüz ve baskısız bir toplum hayali, bizler için de geleceğe dair umut veriyor.

MLPD Hessen Örgütü

***

Veysel yoldaşın mücadelesini birlikte sürdürelim!

Yoldaşlar,

Veysel yoldaşı kaybetmenin acı haberi bizleri derinden sarstı. Ortak düşmanımıza karşı olan mücadelede onun eksikliğine duyduğumuz üzüntüyü bilmenizi isteriz.

Hapishane ve işkencelere direnmiş bedeni, sonunda kapitalizmin işlediği cinayete kurban gitti. Burjuvazi pandeminin yarattığı bu olağanüstü durumu, kendi düzenini, iktidarını daha da tahkim etmek için fırsat olarak kullanıyor. Sağlık hizmetinin kalan son kırıntılarını da kapitalist çıkarları için yerle bir etti. Emperyalizm, Doğu Almanya’nın yıkılışıyla birlikte, halk için ve insanca bakım ve sağlık olanaklarını gittikçe tüketti.

Kapitalizmin yıkılması ancak muktedir sınıfın mülksüzleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Böylece insanlık var olan en vahim vebadan kurtulmuş olacaktır. Kapitalist sermayeye dayalı devlet aygıtının yıkılması ve sosyalist devletin kurulmasıyla, üretim araçları işçi sınıfının eline geçecek. İşçi ve emekçilerin ürettiği zenginlik, proletarya diktatörlüğünde, halka ücretsiz sağlık hizmeti sunmanın imkanı yaratılacaktır.

Veysel yoldaş sosyalizme giden yolda, sınıfsız bir toplum için mücadele etti. Ortak eylem ve etkinliklerimizde, devrimci kültür ve sanata özel değer veren bir yoldaş tanıdık onun şahsında. Nazım Hikmet’in şiirlerini ezbere bilen ve kendiliğinden okuyabilmesini beğeniyle karşıladık.

1 Mayıs’ta birlikte kızıl blok olarak pankart ve kızıl bayraklarımızla sosyalizm için yürüdük. Savaşa karşı yürüyüşte birlikte “Savaşa ve faşizme karşı devrim” sloganıyla, omuz omuza yürüdük. Hanau sokaklarında ırkçılığa ve faşizme karşı birlikte sesimizi yükselttik.

Burjuvazi tüm uluslardan işçi ve emekçilere karşı bizzat devlet eliyle ırkçılık ateşini alevlendiriyor. Asalak milyarderlerin çıkarlarını korumak için bu yola başvuruyor.

Yoldaşlar,

Sömürüye ve baskıya karşı, birlikte enternasyonal dayanışmayı kaçınılmaz gören, bizlerle bu doğrultuda yan yana duran, çok değerli bir yoldaşımızı yitirmenin acısını duyuyoruz.

Veysel yoldaşın mücadelesini birlikte sürdürelim!

Dünyanın tüm işçileri ve ezilen halkları, birleşin!

Komünist selamlarımızla…

KPD-Wiederaufbau Frankfurt

***

Sosyalizm bayrağını daha da yükseltecek, anılarını zaferle taçlandıracağız!

Veysel Akgül siper yoldaşımızı ortak düş yolculuğumuzda kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, yoldaşlarının ve tüm devrimcilerin başı sağ olsun…

Değerli dostlar,

Üzgünüz, öfkeliyiz…

Üzgünüz, çünkü ölümlerin en talihsiz yaşandığı bu korona günlerinin en pervasız zamanlarında bir siper yoldaşımızı, sosyalist bir devrimciyi, bir devrim aktivistini zamansız yitirmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz.

Öfkeliyiz, çünkü yıkılsın diye vahşi kapitalizm, özgür günlere uyansın diye insanlık, ömrünü sosyalist mücadeleye adayan bir siper yoldaşımızı, kapitalist sömürünün insanı hiçe sayan çalışma koşullarından kaynaklı yakalandığı Covid-19 salgınından kaynaklı yitirmiş bulunuyoruz.

Veysel Akgül siper yoldaşımızın bu hiç beklenmeyen bir zamanda, aramızdan ayrılmış olması karşısında söylenebilecek en anlamlı sözümüz, yılların verdiği özgürlük ve sosyalizm düşünü gerçeğe taşıyacak olan yürüyüşümüze anılarını katıp, insanlığın son büyük düşmanı vahşi kapitalizme karşı daha kararlı adımlarla mücadeleye devam etmektir. Siper yoldaşımız Veysel Akgül şahsında ortak düşümüzün asla vazgeçemeyeceğimiz gerçeğine dair söyleyeceğimiz tek teselli sözümüz, onu ve yeryüzündeki tüm insanlığı kuşatan son vahşet çağına meydan okuyan sosyalizm bayrağını daha da yükseltmek, anılarını zaferle taçlandırmak olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, siper yoldaşımızın kaybının yaşattığı büyük acıyı, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yoldaşlarıyla paylaşıyor, inatçı, kararlı, mücadeleci kişiliğinin, özgürlük ve sosyalizme adanmış ömrünün siper yoldaşlığının yükünü omuzlarımıza alıyor, anısına bağlılık sözü veriyoruz.

Siper yoldaşımız Veysel Akgül ölümsüzdür!

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

MKP Hessen Örgütü

***

Siper yoldaşımız Veysel Akgül sosyal özgürlük mücadelemizde yaşayacak!

Gelinen tarihsel aşamada küresel kapitalizmin doğa, toplum, insan ve bütün canlıların dengesini ve varlık koşullarını tamir edilemez düzeyde bozması, artık kriz üstüne krizler yaratmakla kalmamakta, insanlığın ve dünyanın varlığını tehdit etmektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan salgınlarda olduğu gibi, korona pandemisi de böylesine topyekûn tahribatın bir sonucudur. Bu korona salgını, 23 Aralık tarihinde Veysel Akgül gibi onurlu ve sınıf bilinçli devrimci bir işçi önderini daha aramızdan kopardı.

12 Eylül faşizminin en koyu dönemlerinde devrimci mücadeleden asla ödün vermediği için, Veysel Akgül de uzun yıllar tutsak alınmış ve işkencelere maruz kalmıştı. Ancak o, faşizmin zindanlarındayken ve çıktıktan sonra devrimci direniş geleneği ve mücadeleden kopmayan değerli bir siper yoldaşımızdı.

Politik mülteci olarak yurtdışına geldikten sonra ve son nefesine kadar devrim ve sosyalizm mücadelesine bağlı kaldı ve öyle de anılmayı hak etti. Örnek bir yaşam ve mücadele tarzıyla işçilerin ve göçmen emekçilerin her türlü sorunlarına kendi sorunuymuş gibi ciddiyetle çözüm üretmeye çalışan ve enginleri de fetheden mütevazi bir kişiliğe sahipti.

Veysel Akgül sosyalizm ve komünizm mücadelesinden ödün vermeyen tutarlı bir devrimciydi. Fikirsel mücadelede farklı düşüncelerimiz ve hararetli tartışma noktalarımız olsa da o bunları sosyal ilişkilerine asla olumsuz bir şekilde yansıtmadı. Veysel, her karşılaşmada güler yüzündeki tebessümünü ve şair inceliğini hiç eksik etmedi.

İnsanın insan tarafından sömürülmesine, ezilmesine ve baskı altında tutulmasına karşı çıkan her insan Veysel Akgül’ün bilinçli, onurlu, candaş ve yoldaş kişiliğini ve tutumlarını örnek almalı ve kendi yaşam tarzına uyarlamalıdır. Sosyal kurtuluş ve toplumsal özgürlük mücadelemizde onu daima anacak ve onurlu, bilinçli ve kültürlü kişiliğine, devrimci mücadelesine ve emellerine sahip çıkacağız.

Anıları bilincimiz, kavgası erincimiz, mücadele istikrarı direncimiz olsun!

Veysel Akgül, bir devrim neferi olarak mücadelemizde yaşayacak ve yaşatılacak!

ATİF Hessen

***

Devrimci işçi Veysel Akgül ölümsüzdür!

23 Aralık 2020 gecesi Veysel Akgül’ü kaybettik. Görüşmelerimizde bizi asla terslemeyen, devrimci dostluk ve dayanışma ilişkilerine değer veren, ölümsüzlerimizin anmalarında, her türlü siyasi etkinliklerde ve yaşamın tüm alanlarında katkılarıyla ve dayanışmasıyla bili­nen bir siper yoldaşın ölümünün derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Veysel yoldaş, 12 Eylül askeri cunta sonrası Elbistan’da Devrimci Halkın Birliği davasından gözaltına alınıp, Maraş Ringi’nde işkenceli sorgulardan geçti. 1982-86 yılları arasında Hatay E Tipi Hapishanesi’nde yattı. Veysel yoldaş, 1988’de Almanya’ya geldikten sonra, önce AGİF safla­rında çalışmalarında yer aldı. Bir süre sonra katıldığı Kızıl Bayrak saflarında aralıksız devrimci mücadele yürüttü. Almanya’ya siyasi mülteci olarak gelen Veysel yoldaşın aralıksız bir devrimci işçi olarak sosyalizm mücadelesinde yer alması ve mücadeleye bağlılığından asla geri adım atması vurgulanması ve örnek gösterilmesi gereken bir gerçektir.

Veysel yoldaş, bir devrimci işçi olarak çocuklarını da devrimci mücadeleye katma çabasında bulundu. Kendisi gibi çocuklarının da siyasi mücadeleye, şiire ve sanata ilgili olmaları, onun ve eşinin emeğinin ürünü olarak görülmelidir. Bunlar onun düşündüğü gibi yaşamasının meyveleridir.

Veysel yoldaşla en son Rojava’da ölümsüzleşen Koray Aspir ve Dersim’de ölümsüzleşen Erol Volkan İldem ve Fadime Çakıl için yapılan anmada karşılaştık. Veysel yoldaş anmada şiir dinle­tisiyle katkısını sunmuştu. Veysel yoldaşı yıllar önce başka bir rahatsızlığından dolayı hastane­de ziyaret ettiğimizde bize “İşçi ve emekçilerin hastalanması ve ölümü ile zengin ve mülk sahip­lerinin ölümü arasında farklılık var” demişti ve Nazım Hikmet’in konuya dair bir şiirini okumuş­tu. Okuduğu şiir bizi hayli duygulandırmıştı. Şimdi ölüm haberini aldıktan sonra bize okuduğu şiiri hatırlıyoruz. Ve Veysel yoldaşı, onun yaşamını ve korona karşısında eşitsizliği düşünüyo­ruz ve derin üzüntü içindeyiz.

Veysel yoldaş, daima bizimlesin, daima seninleyiz! Anılarımızda daima sosyalizm ısrarından vazgeçmeyen devrimci bir işçi olarak kalacaksın. Hoşça kal...

AGİF Frankfurt

***

Veysel Yoldaş kavgamızda yaşayacak!

Veysel yoldaşın ölümünden ötürü acınızı paylaşıyor, ailesine ve yoldaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşamın her anında, zindanda ve mücadelede dik duruşuyla bildiğimiz Veysel yoldaşı kapitalizmin yol açtığı ve özelleştirmeler ile berbatlaşan sağlık sistemi ile insanlık bakımından ağır sonuçlara yol açan koronavirüsünden dolayı kaybetmemiz, daha sağlıklı bir toplum, yaşanabilir bir gelecek için mücadele eden bizlerin öfkesini biliyor.

Veysel yoldaş, faşizme ve kapitalizme karşı mücadelemizde yaşayacak! Seni asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Atılım gazetesi adına ALİ AKGÜL

kaynak: Kızıl Bayrak