. .
09.05.2021

08.01.2021 17:08


Veysel Akgül yoldaşı mücadelemizde yaşatacağız!

Acımız büyük, öfkemiz de...

Öfkemiz, pandemi nedeniyle kapitalist tekellere milyarlık yardımlar sunan, işçi ve emekçileri ise her gün işe gitmek zorunda bırakan ve böylece onları her gün hastalığın pençesine atan bu düzene!

Öfkemiz, on yıllardır süren özelleştirmelerle, sağlığa ayrılan bütçelerdeki kısıtlamalarla sağlık sektörünün altını oyarak insanlığı böylesi hastalıklar karşısında korumasız bırakan bu sisteme!

Öfkemiz, yetersiz yatak ve yetersiz ekipmanın olduğu koşullarda, hastanelerde düşük ücretle, uzun saatler boyunca, yoğun ve ağır koşullarda çalıştırılan yetersiz sayıdaki sağlık emekçilerine bu çalışma koşullarını reva gören ve bundan dolayıdır ki, yoldaşımızı günlerce koronanın ölümcül kucağında bırakan bu sisteme…

Veysel yoldaşı unutmayacağız!

Hastalık karşısında milyonlarca işçi ve emekçi gibi yoldaşımızı da korumasız bırakan ve bu nedenle yaşamını elinden alan bu düzenden onun hesabını soracağız!

Sözümüz olsun…

Veysel yoldaşın bir işçi ve devrimci olarak her daim mücadele ettiği bu sisteme karşı, güzel günlere olan inancını kuşanarak, işçi ve emekçi kadınları örgütleme ve onları kavgaya kazanma mücadelemizi daha da büyütecek, onun taşıdığı bayrağı taşımaya devam edeceğiz!

Veysel yoldaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Veysel yoldaş ölümsüzdür!

Enternasyonal Emekçi Kadın Komisyonu