. .
14.06.2021

03.06.2021 19:06


Lufthansa’da işçi kıyımına karşı protesto

Kapitalistler pandemiyi bahane ederek işçi kıyımı yapmaya ve işçilerin kazanılmış haklarını gasp etmeye devam ediyorlar. Bunda başı çekenlerden biri de Lufthansa’dır.

Lufthansa daha pandeminin başlangıcından itibaren Almanya ve diğer bazı ülkelerde, çeşitli yol ve yöntemlerle on binlerce çalışanın işine son vermişti. Üstelik bunu, 9 milyar avrosu bir seferde olmak üzere, 10 milyar avroyu aşkın devlet yardımı aldığı halde yaptı. Hem de tekel, bu yardımları sözde işçi çıkarmama şartıyla aldığı halde.

Pandemi boyunca her türlü şantaj, manipülasyon ve pervasızlığı sergileyen Lufthansa, şimdi de Almanya’nın çeşitli kentlerinde, kendisine bağlı çalışan tamir ve bakım bölümlerini kapatarak yüzlerce işçinin işine son vermek istiyor.

Son plana göre Lufthansa, Düsseldorf, Bremen, Leipzig, Hannover, Hamburg ve Frankfurt’ta, kendisine bağlı olan ve “Lufthansa Technik” olarak adlandırılan tamir ve bakım servisinin bazı bölümlerini kapatmak istiyor. Eğer plan gerçekleşirse, kapatılacak bölümlerde çalışan toplam 780 kişinin işine son verilecek. Bu rakam, halihazırdaki 1350 çalışanın yarısından fazlasına denk düşüyor. Frankfurt’ta kapatılacak bölümde çalışan 130 işçi de işini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya. Lufthansa pandeminin ilk aylarından itibaren, Almanya da içerisinde olmak üzere, dünya çapında 3.000 teknik çalışanın işine son vermişti.

Lufthansa; kargo, servis, teknik, yönetim vs. olmak üzere birkaç bölümden oluşuyor. Hepsi de Lufthansa’ya bağlı olmalarına rağmen, bunların sanki her biri ayrı firmalarmış gibi ayrıştırıldılar. Sonra da her firma için ayrı bir toplu sözleşme yapılarak işçilerin birliği parçalandı. O yüzden de herhangi bir bölüme yönelik saldırıya diğer bölümlerde çalışan işçiler kayıtsız kalabiliyorlar.

Lufthansa Technik bölümünde çalışan, uçak tamir ve bakım işleri yapan teknik elemanlar son derece kalifiye elemanlardır. İşlerinde uzmanlaşmaları uzun yılları almaktadır. Bazı işçilerin verdiği bilgiye göre, Lufthansa atılacak işçilere alternatif olarak DB (Demir Yolları) veya Federal Kriminal Dairesinde çalışmayı öneriyormuş. Bu işçiler bahsedilen yerlerde veya başka havayolu şirketlerinde iş bulsalar bile, özellikle eski işçiler birikmiş kıdem tazminatlarını kaybedeceklerdir. Zira gündeme getirilen çıkışlar tazminat karşılığı değildir. İşçiler mahkeme yoluyla tazminat alma hakkı kazansalar bile, bu ödemeler en asgari düzeyde olmaktadır. Öte yandan yeni girecekleri işlerde şimdikinden çok daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanacaklardır. Nereden bakılırsa bakılsın, bu işçiler ciddi hak kayıpları yaşayacaklardır.

Lufthansa’da gündeme gelen işçi kıyımını protesto etmek amacıyla 2 Haziran Salı günü, Ver.di sendikasının organizasyonuyla bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Lufthansa’nın Havaalanı içerisindeki temel işliklerinden birine yakın yapılan eyleme 150 civarında işçi katıldı. Eyleme, atılmayla yüz yüze olan teknik elemanların yanı sıra, benzer saldırılarla karşı karşıya olan Gategourmet (eski LSG) işçileri de katıldı. İşçiler taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar taşırken, alanda örgütlü bir başka sendika olan TGL sendikasının da bayrakları taşındı.

Eylemde sendika yöneticileri, işyeri işçi temsilcileri, işçiler ve Gategourmet işçileri adına konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Lufthansa’nın her fırsatta pandeminin en çok havaalanlarını vurduğu söyleminin arkasına saklanarak kriz fırsatçılığı yaptığı teşhir edildi. Kapitalistlerin öne sürdüğü “dönüşüm”, “zararı azaltma”, “küçülme”, “rekabet gücünü ve verimliliği arttırma” gibi bahanelerin tümünün ardında işçilerin haklarını gasp etme ve işçileri daha ucuza çalıştırma amacının bulunduğu ifade edildi. Lufthansa’nın kısa çalışma sisteminden sonuna kadar faydalandığını, pandemi esnasında kargo bölümünün eskisinden bile daha iyi çalıştığı, bu süreçte esas gelir kaybına uğrayanın çalışanlar olduğu belirtilerek, alınan kararın geri alınması talep edildi.

Ver.di bürokratları, kararın geri alınmaması durumunda daha farklı eylemlere başvuracaklarını söyleseler de, buna ilişkin somut bir plandan bahsetmeyerek, ortaya koydukları tepkinin göstermelik olmanın ötesine geçmeyeceğini açığa vurmuş oldular.

Yaklaşık bir saat süren eylem, konuşmaların ardından sona erdi. Eyleme Bir-Kar da bayraklarıyla katılırken, pandemi süreciyle ilgili daha evvel çıkarılan bültenlerin dağıtımı gerçekleştirildi. İşçilerin dağıtıma oldukça ilgili gösterdikleri gözlendi.

Lufthansa’nın işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya olan teknik elemanları dün de, Wisag işçilerinin her Salı Havaalanı içerisinde yaptıkları eyleme katılarak destek vermiş ve orada da mevcut saldırılara karşı taleplerini dile getirmişlerdi.

kaynak: Kızıl Bayrak