. .
09.05.2021

22.01.2021 16:04


Grandpuits grevi dayanışmayla devam ediyor

Total, toplu işten çıkarmaları sözde sınırlamak için devlet yardımına bağlı İş Tasarrufu Planı (PSE) adı altında sosyal planlamaya başvurdu. Yönetimin 2023 yılına kadar 700 işçinin işten atma saldırısıyla karşı karşıya olduğu, Grandpuits rafinerisinin kapatılma planına karşı işçiler yaklaşık 3 haftadır grevde. Geçen 20 Ocak Çarşamba günü, işçiler grevi kolektif bir şekilde en az cuma günü yapılacak foruma (Assamble Generale-AG) kadar sürdürme kararı aldı.

Bu rafinerideki işçiler sendikalara da takılmadan kendi bağımsız örgütlenmelerini kurdu. Grevin gidişatı, forumlardaki oylamalar dışında bir de hat delegeleri seçilerek grevin örgütlenmesi sağlamlaştırıldı.

12 Ocak'ta gerçekleşen forumda işçi delegeleri oylamayla eylem planlarını oluşturdu. Rafineri dışında belirlenen ilk eylemde, araba konvoyuyla bölge valisinin bulunduğu Melun’a arabalarla ‘salyangoz operasyonu’ adı verilen trafiği yavaşlatma veya durdurma yöntemiyle gidildi. Eylem Total’deki işten çıkarmaların çevre halkına ne türden zararlar verebileceğine dikkat çekmek için yapıldı. Melun’a desteğe gelen, demiryolu işçileri, makinistler, postacılar, öğretmenler, öğrenciler ve vekiller de grevcilere katıldı.

İşçilerin “grev ve eylemlerini sertleştireceklerini” ifade etmeleri sonrası, bu haftanın ilk günlerinde tesise erişim sağlanan yolda, araçları yavaşlatan bir barikat oluşturdular. Bu barikat her 10 dakikada bir birkaç aracın geçişine izin vererek hem rafineriden çıkışın gecikmesini hem de işin yavaşlamasını sağladı. Grevciler, güvenlik ve çevre işleri dışında “büyük duraklama”yla, yani “fabrikanın sökülmesiyle ilgili işlerin hiçbirine hiçbir şekilde karışmayacaklarını” beyan etti. Ayrıyeten, Perşembe ve Cuma günü yakıt ihracatını durduracaklarını beyan ederek, hiçbir ürünün çıkışına müsaade etmeyeceklerini bildirdiler. Grevcilerin yaptığı fiili eylemlerle, Total sermayesinin saldırılarına karşı müdahalelerin ve mücadelelerinin sertleşeceğinin mesajını vermiş oldular.

Çalışan işçi sayısının azaltılması, Seveso sınıflandırılmış tehlikeli maddelerin taşınması, üretimi, kullanımı veya depolanmasıyla ilgili bir faaliyet gösteren bir işyerinin, özellikle güvenliği ilgilendiren işlerde personelin azalması, çok daha büyük bir endüstriyel felaketin yaşanmasına neden olabilir. Bu riskler ayan beyan göz önünde olduğu için, İşletme, Rekabet, Tüketim, İşgücü ve İstihdam Bölge Müdürlüğü (Dirrecte) bile yaşanabilecek felaketlere dikkat çekmek için Total yönetimine yazılı mektup göndermişti.

İstihdam üzerine analiz, araştırma ve istatistik yapan Çalışma Bakanlığı'nın araştırma yönetimi olan Araştırma ve İstatistik Müdürlüğünün (Dares) verdiği bilgilere göre, PSE ve işten atmalardan kaynaklı Mart 2020 ile Ocak 2021 arasında şimdiye kadar 763 PSE ve 80 bin civarında sözleşmenin fesih edileceği üzerine planlamalar yapılığı açıklandı. (Cac40) Euronext Paris'teki en büyük 100 piyasa değeri arasında en önemli 40 hisse senedi arasına giren Total gibi bir sermayedara karşı Grandpuits işçilerinin greve kalkışması, tüm işçi sınıfını ilgilendiren önemli bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Farklı sektörlerdeki işçilerin ve emekçilerin bu greve güçlü bir şekilde desteklerini sunması, Grandpuits mücadelesinin bir kat daha önem arz ettiğini vurguluyor.  

20 Ocak’ta yapılan foruma, Marsilya yakınlarında bulunan ve PSE sonucu 400 işçiden 250’ye indirilen Mède rafinerisinden 15 kadar işçi desteğe geldi. Frédéric adındaki Mède işçisinin yaptığı konuşmada şunları ifade etti :

Personel eksikliği var ve çok büyük bir iş yükü var. Personelimiz yetersiz ve çalışanlar bitkin durumda. En ufak bir kıvılcımda ortalık alev alabilir. […] sağlıklı koşullarda çalışabilmemiz için büyük bir yatırım eksikliği var.

Grandpuits grevcilerinin, grev hareketini diğer rafinerilere yayma arzusuyla, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Fransa'daki diğer tüm rafinerilerin çalışanlarını ziyaret etmek için delegasyonlar oluşturma sürecine girdiler.

23 Ocak’ta, sermayedarların işten çıkarma saldırılarına karşı, grev ve sokak eylemiyle cevap vermek için, Emek Genel Konfederasyonu (CGT) içerisinde bulunan 20 ayrı sendikanın koordinasyonuyla bir yürüyüş düzenlenecek. CGT’nin merkezi olarak desteklemediği eyleme, Grandpuits işçileri de katılma çağrısında bulundu.

Direnişe Feyzin rafinerisinden destek

11 Ocak’ta, Lyon’a yakın bulunan Total’e bağlı Feyzin rafinerisindeki işçiler, Grandpuits’deki grevi desteklemek için bir günlük greve gittiler. İşçi Gücü Sendikası (FO) delegesi Florian Bourget, Fransa’daki Total işçileri ve ailelerini ilgilendiren bu kavgaya “Feyzin’de yapılan AG’de mesaide bulunan personelin %90’ı Grandpuits’ye destek için greve girdiğini” açıkladı. Seine-et-Marne bölgesinde bulunan rafineride başlatılan PSE’nin tüm bölgeye benzeri görülmemiş bir darbe indireceğini ve elektriğe yatırım yapan grubun son saldırısı da olmayacağını ifade etti.

Ailelerden dayanışma

Sosyal medya üzerinden birbirileriyle ilişkiye geçen grevci eşleri, grevde olan eşleriyle destek ve dayanışma grubu örgütlediler. Solcu gazete Revolution Permanente’ın yaptığı röportajlarda birçok aile grevin önemine, dayanışmasına ve ailelerin desteği üzerine demeç verdi.

Gazetede demeç veren Laurie şunları ifade etti:

Bu grevi 100% destekliyorum, 16 saat veya fazla gerekse veya çocuklarıma daha fazla zaman ayırma gerekse bile. Grev gözcülüğüne katılmak gerekiyor, forumlara gelmek, yalnız olmadıklarını göstermek, aileleri ve çocukları olduğunu hissettirmek ve Total’in 150 veya 250 kişinin değil de 700 kişinin geleceğiyle iddia ettiği gibi karar veremez.” 

20 Ocak Çarşamba günü grev alanında düzenlenen foruma özellikle çocuklarıyla gelen ve grevin başlangıcından itibaren eşinin yanında duran, hemşire olan Bénédicteşunları söyledi:

Bugün burada çocuklarıma babaların neden çalışmaya gitmediklerini göstermek için burada olmak istedim, bu ay onlara şunu veya bunu neden alamadıklarımızı anlamalarını istedim.

Kadın dayanışma grubun kurucusu olan Amélie ise şunleri belirtti:

Aralık ayında bir grevin başlayacağını öğrendiğimizde, direniş hareketine nasıl yardımcı olabileceğim üzerine düşündüm. Kendi yöntemimle hareket etmeye ihtiyacım vardı ve hiçbir şey yapmadan duramazdım. Başka bir dost ve yoldaşım olan bir kadınla temas kurdum, onunda rafineride çalışan diğer işçi eşleriyle ilişkisi vardı ve böylece ikimiz bu grubu kurmuş olduk.” konuşmasının sonunda kararılıkla “Önemli olan da tarihi yazmaktır. Tüm zorluklara rağmen yapılabilecek bir şeyler olduğunu göstermek, mümkün olduğunu göstermek için. 68 Mayıs’ı kendiliğinden oluşmadı ve şimdi de koşturulması gerekiyor. Bizim geleceğimizdir ve evet, geleceğimiz devrimdir. Şimdi harekete geçme zamanı, bugün başka bir seçeneğimizde yok.

 

kaynak: Kızıl Bayrak / Fransa

Kaynak: 

https://www.revolutionpermanente.fr/A-la-moindre-etincelle-cela-peut-prendre-feu-Les-raffineurs-de-Grandpuits-reconduisent-la-greve

https://www.revolutionpermanente.fr/Action-coup-de-poing-a-Total-Grandpuits-les-raffineurs-durcissent-la-greve

https://www.revolutionpermanente.fr/Dixieme-journee-de-greve-a-Grandpuits-les-raffineurs-et-leurs-soutiens-mobilises-a-Melun

https://www.revolutionpermanente.fr/Apres-une-semaine-les-raffineurs-reconduisent-la-greve-et-continuent-de-structurer-leur-mouvement-23584