. .
28.05.2023

04.04.2022 10:46


TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs’a çağırıyor…

Kapitalist sömürüye ve emperyalist savaşa karşı,

1 Mayıs’ta devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye!

Sınıflardan oluşan, sömürüye, eşitsizliklere ve zorbalığa dayanan kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Ezilen insanlık için giderek kabusa dönüşen bu toplumu, iki temel sınıf temsil ediyor: Burjuvazi ve işçi sınıfı. İki sınıf arasında kesintisiz ve sert bir mücadele sürüyor. Bu mücadelede işçi sınıfının en büyük silahı onun birliği, örgütlülüğü ve enternasyonal dayanışmasıdır. İşte 1 Mayıs dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Dünya işçileri tarafından ağır bedeller ödenerek kazanılan bu büyük gün, işçilerin sömürü ve baskıdan kurtulma özlemini simgelemektedir.

1 Mayıs, işçi sınıfının kapitalist sömürü ve zorbalık düzenine son verme mücadelesinde özel bir yer tutuyor. Yasaklamalara, baskı, terör ve kimi ülkelerde zaman zaman işlenen katliamlara rağmen, işçilerin her yıl öfkeleri, talep ve özlemleriyle alanları doldurması da bundandır. Dünya işçi sınıfı bu yıl da 1 Mayıs’ı çok yönlü ağır krizlerle ve bunların yarattığı yıkıcı sonuçlarla karşılıyor. Sermayenin bitmeyen saldırılarına, koronavirüsün yarattığı ağır yüklere şimdi de Ukrayna’da süren emperyalist savaşın faturaları ekleniyor. Halihazırda düşük ücrete, uzun çalışma saatlerine, kötü ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilen işçi sınıfını, emeklilik yaşının yükseltilmesi başta olmak üzere yeni saldırı dalgası bekliyor.

Yüz milyonlarca işçi ve emekçi için tam bir kabusa dönüşen kitlesel işsizlik, kitlesel yoksulluk, kitlesel açlık ve saymakla bitmez daha nice sorun, baş döndürücü boyutlar kazanmış bulunuyor. Siyasal hak ve özgürlükler gasp ediliyor, sosyal haklar budanıyor. Kadınlara yönelik çifte sömürü ve baskı, taciz, şiddet ve cinayetler Avrupa ülkelerinde de tırmanıyor. Bunları, tüm Avrupa ülkelerinde yayılan şovenizm, milliyetçilik ve ırkçılık zehiri tamamlıyor. İşçi sınıfı ve halklar birbirine düşman edilmek isteniyor. Ukrayna savaşı üzerinden bunun ibretlik örnekleri sergileniyor. Bütün sorunların kaynağı olan kapitalist toplum düzeni, işçi ve emekçilere çok daha büyük sosyal-siyasal yıkımlar ve acılar yaşatacak. Savaş, bunun en dehşetli örneklerinden biridir ve kapitalizmin bir barbarlık düzeni olduğunun da kanıtıdır.

Dünyamız yeni bir emperyalist savaşlar süreci içinde bulunuyor. ABD önderliğindeki emperyalist güçler, 1990 yılından beridir dünya halklarına ölüm ve yıkım kusuyorlar. Dünyanın pek çok yerini kana ve ateşe boğuyorlar. Afganistan, Irak, Suriye ve Libya halkları halen de emperyalistlerin yarattığı cehennemi yaşıyor. Şimdi aynı dehşet Ukrayna’da yaşanıyor. Elbette ki Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş haksızdır ve emperyalist amaçlar taşımaktadır. Fakat ABD, NATO ve AB ülkeleri de bu savaşın kışkırtıcıları, sorumluları ve suç ortaklarıdır. Bu savaş, emperyalist güçlerin egemenlik ve pazar savaşıdır. Bu savaş, Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa işçilerinin ve halkların çıkarlarının savunulması savaşı değildir. Bu savaş, işçilere ve emekçilere karşı da süren bir savaştır. Dolayısıyla tüm ulusların işçi sınıfının ortak çıkarı, kendi kapitalist iktidarlarına karşı birleşerek mücadele etmektir.

Kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve uzun çalışma saatlerine, işten atmalara, işsizliğe ve yoksulluğa, emeklilik yaşının yükseltilmesine, şovenizme, ırkçılığa, faşizme, militarizme ve savaşa, kadın cinsinin ezilmişliğine ve doğanın tahrip edilmesine karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına! Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKİP Yurtdışı Örgütü

Nisan 2022