. .
12.08.2022

26.02.2022 17:07


Frankfurt'ta savaş karşıtı eylem

Emperyalistler arasında gittikçe kızışan pazar ve hegemonya yarışı bu kez Ukrayna’yı bu kapışmanın sahnesine dönüştürmüş bulunuyor. Aylardır yapılan savaş kışkırtıcılığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya girmesiyle sıcak çatışmaya dönüştü.

Frankfurt’taki çeşitli yerli ve göçmen devrimci demokratik kurumlar 24 Şubat Perşembe günü örgütlenen ortak bir eylemle emperyalist savaşı protesto ettiler. Frankfurt’un merkezindeki bir alanda yapılan mitinge yaklaşık 200 kişi katıldı. Mitingde çeşitli kurumlar adına yapılan konuşmalarda, yaşananın bir emperyalist savaş olduğu, bu savaşın işçi ve emekçilere ölümden, yoksulluktan, kitlesel göçlerden, kentlerin yıkılmasından başka bir şey getirmeyeceği ifade edildi. Eylemde bu gerici savaşa karşı sınıf savaşını yükseltmek gerektiği vurgulandı. Konuşmalarda genel olarak emperyalist savaş gerçeği ve onun emekçiler ve halklar için yaratacağı vahim sonuçlar vurgulanırken, gerici savaşta Alman emperyalizminin oynadığı çok temel ve etkin role yeterince vurgu yapıldığı söylenemez.

Mitingde Bir-Kar adına da kısa bir konuşma yapıldı. Konuşmada sorunun tekelci basında yansıtıldığı gibi, hiç de Ukrayna ile Rusya arasındaki bir sorun olmadığı, Ukrayna’nın keskinleşen emperyalist rekabet, hegemonya krizi ile pazar savaşının sadece yeni bir sahnesinden başka bir şey olmadığı vurgulandı. Yanı sıra Alman emperyalizminin uzun yıllardır Ukrayna’yı bu türden bir savaşa hazırladığını, oradaki silahlanma, lojistik destek, siyasi manipülasyon vb. tüm gelişmelerde Alman devletinin parmağı olduğu belirtildi. Özellikle demokrasi adına ülke yönetimine Neonazi artıkların yerleştirildiği gerçeğine vurgu yapıldı. Ayrıca iki emperyalist dünya savaşına sebep ve sahne olmuş, Hitler faşizminin dehşetini, savaşın yıkımını ve acısını en derinden yaşamış bu topraklarda savaşa karşı çok daha güçlü eylemlerin yapılması gerektiği vurgulanırken bu açıdan da buradaki devrimci-sol örgüt ve partilerin ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Çok sayıda yerli ve göçmen örgütün katıldığı miting, konuşmaların ardından, bundan sonrası için de sürece ve yeni eylem çağrılarına duyarlı olunması çağrısıyla sona erdi.

kaynak: Kızıl Bayrak