. .
28.03.2023
04.04.2022

Ukrayna’da emperyalist savaş ve NATO

Bir tarafında ABD ve batılı emperyalist güçlerin, diğer tarafında ise Rus emperyalizminin yer aldığı Ukrayna savaşı müzakereler eşliğinde devam ediyor.  Bizzat ABD’nin çok yönlü müdahale ve kışkırtmaları ile Ukrayna...

04.04.2022

Ukrayna savaşı ve emperyalist ikiyüzlülük

A. Vedat Ceylan Savaşın yarattığı yıkım ve acılar nice filmlere konu edilmiş, nice roman ve hikayelerin kaleme alınmasına vesile olmuştur. Vietnam, Filistin, Irak, İran, Libya, Kürdistan ve Suriye’de olduğu...

04.04.2022

Ukrayna savaşı ve işçi sınıfı

A. Engin Yılmaz Ukrayna gerilimi üzerinden patlak veren savaş, büyük emperyalist güçler arasındaki rekabet, egemenlik ve pazar kavgalarının yoğunlaşmış biçimidir. Başını ABD’nin çektiği batılı emperyalist blok ve NATO’nun “Rus...

20.03.2022

Down with imperialist aggression and wars!

The imperialist world and the Ukraine crisis “The fierce competition between the imperialist monopolies on a world scale took the form of a fierce struggle between the major imperialist states for markets, sources of raw...

18.03.2022

BİR-KAR: Newroz piroz be!

Emperyalist saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşı, özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik için Newroz’a! Başta Kürt halkı olmak üzere, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan halkları için özgürlüğün ve baharın müjdecisi Newroz bayramının ön...

12.03.2022

Nieder mit imperialistischen Aggressionen und Kriegen!

Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise „Der erbitterte Wettbewerb zwischen den imperialistischen Monopolen im Weltmaßstab nahm die Form eines erbitterten Kampfes zwischen den großen imperialistischen Staaten um...

27.02.2022

Kahrolsun emperyalist saldırganlık ve savaşlar!

Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi “Emperyalist tekeller arasında dünya ölçüsünde süren kıyasıya rekabet, büyük emperyalist devletler arasında pazarlar, hammadde kaynakları, kârlı yatırım alanları ve genel olarak nüfuz alanları...

26.02.2022

Frankfurt'ta savaş karşıtı eylem

Emperyalistler arasında gittikçe kızışan pazar ve hegemonya yarışı bu kez Ukrayna’yı bu kapışmanın sahnesine dönüştürmüş bulunuyor. Aylardır yapılan savaş kışkırtıcılığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya girmesiyle sıcak çatışmaya...

31.08.2021

Krieg ist ein Produkt des Kapitalismus, Frieden liegt im Sozialismus!

Nachdem am 1.September 1939 die Nazi Soldaten in Polen einmarschiert waren, begann der zweite imperialistische Weltkrieg. Um die zerstörerische Vergangenheit wieder in Erinnerung zu rufen und sich mit der Geschichte auseinander...

10.08.2021

Engels anmasına tahammülsüzlük ve polis zorbalığı üzerine

Friedrich Engels’in 126. ölüm yıldönümünde yapılmak istenen anma etkinliği ve yürüyüş, bu yıl polis zorbalığıyla engellendi. Engels’in doğduğu kentte ilki 2015’te genç komünistlerin girişimiyle yapılan miting ve yürüyüş, sonraki...

Displaying results 1 to 10 out of 1202
<< First < Previous 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Next > Last >>