. .
16.01.2021

07.08.2019 21:37


Dünya sarsılıyor - Friedrich Engels yaşıyor!*

5 Ağustos 2019, Friedrich Engels’in 124. ölüm yıldönümüdür. Bu devrimciyi anmak ve hâlâ güncel olan öğretilerini hatırlatmak, bizim için büyük bir önem taşıyor.

Friedrich Engels kimdi?

1820 yılında, Wuppertal’da bir tekstil fabrikası sahibinin oğlu olarak doğan Engels, genç yaşlardan itibaren muhafazakârlığa, diktaya ve zulme karşı isyan ediyordu. Zengin, ezen sermaye sınıfına sırtını döndü ve yaşamını büyük bir fedakârlıkla işçi sınıfının kurtuluşuna adadı. Karl Marx ile birlikte yalnızca işçi sınıfının sefaletini analiz etmedi, aynı zamanda işçi sınıfını tüm insanlığı sömürüden ve baskıdan kurtarabilen tek devrimci güç olarak tanımladı.

Engels neden günceldir?

Marx ile Engels “Emek ve doğa bütün zenginliklerin kaynağıdır” demiştiler. Bugün, haklı olduklarını görebiliyoruz. Dünyanın en büyük tekelleri, kendi kârları için doğayı talan edip yok ediyorlar. VW, Daimler vs. gibi otomobil tekelleri egzoz testlerinde insanları yanıltıyor, RWE gibi enerji tekelleri ise hala linyit kömür enerjisi üretilebilmesi için koca alanları oturulmaz hale getiriyor, gezegenimizi bir iklim krizine doğru sürüklüyor. Aynı zamanda sömürü artıyor: Maaşlar düşüyor, yoksulluk büyüyor ve günbegün artan zenginliklerin çoğu birkaç kapitalistin ellerinde toplanıyor. Sadece Almanya’da, en zengin 45 insan, nüfusun yarısından daha fazla servete sahip.

Dünyanın her tarafında insanlar kapitalist sistemin yarattığı sorunlarına karşı ayaklanıyor: Fransa’daki Sarı Yelekliler ve Hindistan’daki milyonlarca grevci işçilerden Latin Amerika’da baskıya karşı mücadele eden kadınlara kadar… Marx ile Engels’in, bu insanlık dışı sisteme karşı tek devrimci alternatif olarak yarattıkları bilimsel sosyalizm, insanoğlunun ve doğanın artık sömürülmediği bir toplumun temelidir.

Engels’in mirasına sahip çıkalım!

2020, Wuppertal-Barmen doğumlu devrimcinin 200. doğum yıldönümüdür. Daha şimdiden Wuppertal Belediyesi ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, 200. yıldönümünü apolitik bir turizm kampanyası haline getirmeyi, Friedrich Engels’i bir “sosyal bilim adamı ve filozofa” indirgemeyi ve fikirlerini “eskimiş” olarak sunmayı hedefliyor.

Fakat Engels’in geçmişte ve günümüzde dünyadaki milyonlarca ezilen ve sömürülen insan için hâlâ bir örnek olduğunu, bu yıl da göstereceğiz. Bize insanlığın kurtuluşu için önemli araçlar verdi. Onların kullanılması da artık bizim elimizdedir.

Friedrich Engels’i anma yürüyüşüne katılmak için, 10 Ağustos’ta, saat 13.00’te Wuppertal-Elberfeld şehir merkezinde (City-Arkaden) toplanalım!

Engels İttifakı
(BİR-KAR, DKP, LF, Kommunistischer Aufbau, Rebel, Revolutionärer Jugendbund, Die Linke.SDS, Studierenden Kollektiv, Trotz Alledem!)

 

* Kızıl Bayrak için Avrupa DGB tarafından Türkçeye çevrilmiştir.