. .
05.10.2022

21.10.2010 20:21


Köln'de merkezi gece çalışmaları

Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) 12. mücadele yılı vesilesiyle 13 Kasım’da Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek merkezi gecenin hazırlıkları sürüyor.

Bizler Köln bölgesi olarak aynı zamanda etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmamızdan dolayı diğer bölgelere göre daha fazla sorumlulukla yüz yüzeyiz. Bunun gerekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu çerçevede bir yandan emekçi evlerini ziyaret ederek etkinliğimize davet ederken, diğer yandan el ilanı, afiş gibi propaganda materyallerimizi de en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Halihazırda ,özellikle Türkiyeli işçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadıkları semtler başta olmak üzere, Köln’ün belli başlı semtlerini afişlerimizle donatıyoruz.

Öte yandan bu süreçte gerçekleştirilen çeşitli eylem, etkinlik ve toplantı gibi olanakları değerlendirerek, gecemizin tanıtımını yapıyor ve propaganda yapma olanağı buluyoruz.

Diğerleri gibi, Alman sermaye devleti de içinde bulunduğu krizin faturasını emekçilere ödetmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu alanda atılan her adım emekçilerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır. Öyle ki Almanya’da emekçiler arasında gözle görülür bir yoksullaşma yaşanmaktadır.

Bütün bu ağır saldırılara rağmen, beklenen ciddi bir karşı koyuş ise bir türlü gelişmemektedir. Oysa aynı dönemde komşu Fransa’da bir yıl içinde 6. Genel grev gerçekleşmektedir.

Gerek kendiliğinden sınıf hareketinin geriliği ve gerekse de yerlisi ve göçmeniyle sol hareketin yaşadığı daralma ve gerileme durumu, öfkeli emekçi sınıflarda, apolitizmin ve yozlaşmanın ciddi boyutlara ulaşmasını beraberinde getirmektedir.

Fakat herşeye rağmen emekçilerde düzene ve onun politikalarına karşı gittikçe biriken bir öfke ve arayış da göze çarpan başka bir olgudur. Bizim sınıf devrimcileri olarak gözümüzü dikmemiz gereken asıl potansiyel de bu olmalıdır. O yüzden de oportunizmin ve anti-komünist histerinin oldukça güçlü olduğu bu topraklarda, safımızı oldukça net ortaya koyan komunist sembollerimizle mücadele sahnesinde olmaya devam edeceğiz.

Köln’den Komünistler