. .
01.02.2023

06.06.2021 17:13


Renault’da bir grev de Flins’te!

Renault Flins fabrikası işçileri 3 Haziran’da bir günlük greve çıktı. Renault kapitalistlerinin fabrikada üretimi durduracağı ve bakım/onarım odaklı bir yapılanmaya gideceği planlarını duyurması üzerine işçiler greve çıktı.

Renault’da çalışan bir işçiden aldığımız bilgiye göre, işçiler şirketin belirsizlik yaratan tutumlarına karşı güvenceli çalışma hakkı için eyleme geçti. Bu taleple sendikaların 22 Haziran’da bir günlük uyarı grevi örgütleyeceği açıklanırken, fabrika içinde büyüyen tepki 22 Haziran’ı beklemeden dışa vurdu. Gündüz vardiyasında kaporta, pres ve boya bölümünden bir grup işçinin başlattığı greve başka işçiler de katıldı.

“Geleceğimiz belli değil ve işten çıkarıldıktan sonra bize ödeme yapacaklar mı belli değil” diye tepki gösteren Renault işçileri daha fazla beklemeden eyleme geçmek için grev kararı aldı.

Gündüz başlayan greve öğleden sonraki vardiyada da devam edildi. Bu vardiyada da çok sayıda işçi tepkisini greve katılarak gösterdi. Gece vardiyasında da greve katılım devam etti. Fakat grev tüm fabrikadaki işçilerin çoğunluğunu kazanamadı. Bazı bölümlerde, hazırlıksız greve katılıp katılmamak üzerine fikir ayrılıkları oldu. İşçiler yönetimden grevi değerlendirmek için bir mola talep ettiklerinde, mevcut molalarında toplantı yapmaları, ek bir mola verilmeyeceği söylendi. Bu tutum karşısında işçiler oylamasız greve katılım kararı alacaklarını vurgulayınca, yönetim geri adım atarak işçilere grev üzerine kendi aralarında toplantı yapması için izin verdi.

İşçiler toplantılarında kendi aralarında yönetime baskı yapabilmek için uzun soluklu bir grev olması gerektiğini tartıştılar. Grevi örgütleme komiteleri kuran işçiler, hedefli ve planlı bir mücadele programı çıkardılar. Her vardiyanın kendi grev örgütleme komitesi oluşturuldu. Komiteler ilk olarak bir bildiri yayınlayarak grevi örgütlemeye başladılar.

İlk talepleri fabrikadaki işçi sayısı ve alınan maaşın düşürülmemesi, ikinci talep de işten çıkarılan işçiler için yönetimin planının açıklanması olarak belirlendi.

1500 işçinin çalıştığı Flins fabrikasında greve yaklaşık %25 katılım olduğu öğrenildi. Yüzlerce işçi tarafından gerçekleştirilen bu “tepki grevi” etkisi sınırlı olsa da grev örgütleme komiteleri kurularak sürecin bir şekil alması önemli bir kazanımdır. Renault yönetimi birçok farklı bölgedeki fabrikalarında kriz faturalarını bir bir işçilere keserken, Lorient’teki döküm fabrikası işgali sürerken Flins’teki grev de karşı direncin örülmesi açısından önemli bir mevzi olabilir.

kaynak: Kızıl Bayrak