. .
12.08.2022

11.05.2021 13:41


Direnen işçilerin sesi Montagsdemo’ya taşındı

10 Mayıs pazartesi günü Stuttgart’ta yapılan Montagsdemo eylemine SML ve direnen işçilerin mücadelesi ve talepleri de taşındı.

Bir saat süren eylemde Merkel hükümetinin büyük kapitalist tekellerin kârlarını korumayı amaçlayan pandemi politikaları şiddetle eleştirildi. Küçük işyerleri ve dükkanları kapatıp, anaokulları da dahil eğitim sistemini askıya alan Merkel hükümetinin, otomotiv-metal sektörünün ağırlıkta olduğu kentte büyük fabrikaların üretimlerini aralıksız olarak sürdürmelerine dokunmayarak virüsün yaygınlaşmasına hizmet ettiği vurgulandı ve şöyle denildi:

“Dünyada %30 otomobil fazlası varken ve günlük yaşamın sürdürülmesi için bir zorunluluk olmamasına karşın Porsche, Mercedes, Bosch gibi büyük tekellerin ve yan sanayi fabrikalarının üretimlerine devam etmelerinin akılla ve bilimle izah edilecek bir yanı yoktur.”

Montagsdemo, “Zero covid” eylemlerini ve taleplerini desteklediklerini açıklayarak, günlük yaşamın idamesi için zaruri olmayan, kâr amaçlı üretimin durdurulması çağrısı yapıldı.

Dünyadaki covid-19 salgını tablosuna vurgu yapılarak “kapitalist sistem salgın karşısında tam bir başarısızlık sergilemiştir” tespitinden hareketle “yeni bir sistem” olarak sosyalizmin zorunluluğunun altı çizildi.

Montagsdemo’nun bu ayki eyleminin enternasyonal temasını Kolombiya’daki halk isyanları ile Türkiye işçi sınıfı ve işçi direnişleri oluşturdu.

Mitingde BİR-KAR adına yapılan konuşmada Türk sermaye devletinin Covid-19 politikalarının küresel kapitalist sistemle örtüştüğüne dikkat çekilerek virüsün bir işçi-yoksul hastalığı ve kırımına dönüştürüldüğü ifade edildi. Pandemi döneminde, Türkiye’de dolar milyarderlerinin servetinin %39 artarken çalışma koşulları ağırlaşan işçilerin reel gelirlerinin ise düştüğüne vurgu yapılarak, direnişteki işçilerle dayanışmanın önemi dile getirildi. BİR-KAR temsilcisi de sömürü düzenini yıkmanın ve yerine sosyalizmi kurmanın zorunluluğuna değinerek bunun işçi sınıfının ve tüm insanlığın kurtuluşunun tek yolu olduğunu vurguladı.

Bildiri dağıtılarak, karşılıklı sohbetlerle SML işçilerinin talepleri ve direnişleri tanıtıldı.

11 Mayıs günü Kolombiya konsolosluğu önünde gerçekleştirilecek protesto eylemine yapılan çağrıdan sonra hep bir ağızdan “Komutan Che” şarkısı söylenerek miting bitirildi.

Kolombiya’daki protestocularla dayanışma mitingi 11 Mayıs (bugün) saat 15.00’te Marienstrasse 17 adresinde bulunan Kolombiya konsolosluğu önünde gerçekleşecek.

kaynak: Kızıl Bayrak