. .
05.10.2022

06.05.2021 22:31


Grev ve sendikal haklar gasp edilemez!

Türkiye’de direnen SML Etiket işçileriyle dayanışmaya!

Küresel emperyalist-kapitalist düzenin sefasını süren kapitalist tekeller üretimlerini iş gücünün ucuz ve daha korunaksız olduğu ülkelere kaydırarak büyük kârlar sağlıyorlar. Gittikleri ülke devletleriyle kol kola girerek işçileri sendikasızlaştırarak işçilerin eylemlerini ve grevlerini ya yasaklıyorlar ya da devlet şiddetiyle bastırıyorlar.

Dünyanın 7., Avrupa’nın ise 3. en büyük tekstil üreticisi olan Türkiye’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 1 milyon 167 bin 918 kayıtlı işçi çalışıyor. Kayıt dışı çalıştırılanlarla birlikte yaklaşık 2 milyondan fazla tekstil işçisinin sadece 97 bin 943’ü kağıt üzerinde sendikalı.

Çocuk yaşta çırak olarak başladığı tekstil işçiliğini makineci olarak sürdüren kadın işçi Nilgün Kanca, 20 yıldır çalıştığı tekstil sektöründeki durumunu şöyle aktarıyor:

“Günlük normal mesai 12 saat. 12 saatin dışında her gün 3 saatten fazla mesai yapıyoruz, fazla mesai ücretleri ile birlikte aylığımız 3 bin 100 ile 3 bin 200 TL (310 €) arasında değişiyor.”

Resmi rakamlara göre açlık sınırının 2 bin 716, yoksulluk sınırının 9 bin 395, asgari ücretin 2 bin 825 lira (282€) olduğu Türkiye’de pandemi döneminde “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle yüzbinlerce işçi işten atıldı. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’na (DEV TEKSTİL) üye oldukları için işten atılan SML Etiket işçileri üç ayı aşkındır fabrika önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

SML Etiket işçileri SML’nin üretim yaptığı Mango, Decathlon, Zara, H&M, Tommy Hilfiger gibi firmaların önünde sendika düşmanlığını protesto eden eylemler düzenleyerek sendikaya üye oldukları için işten atmalara son verilmesini ve işten atılan işçilerin işe iade edilmesini istiyor, SML yönetimini sendika düşmanlığına son vermeye çağırıyorlar.

Bu firmaların hepsi Küresel Çerçeve Sözleşmelerine imza atarak kendi firmalarında ve tedarikçilerinde her türlü ulusal ve uluslararası sözleşmelere uyacaklarına ve tedarikçilerinin de uymasını sağlayacaklarına dair verdikleri teminatlara uymuyorlar.

Bizler de İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) olarak, SML Etiket’in üretim yaptığı Mango, Decathlon, Zara, H&M, Tommy Hilfiger’in genel merkezleri ve satış mağazaları önünde enternasyonal dayanışma eylemleriyle direnen işçilerin sesini duyurmayı amaçlıyoruz. Avrupa’daki sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve devrimci partileri tekstil işçilerinin mücadelesiyle dayanışmaya ve bu durumu protesto etmeye çağırıyoruz. Başka şirketlerin işçisi, bu firmaların ise müşterisi olan sınıf kardeşlerimizi de bu firmaları protesto ederek eyleme destek vermeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki; bu ülkelerdeki düşük ücretler, emperyalist metropollerdeki işçi ücretleri ve hakları üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor.

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması!

 

Protesto ve dayanışma mesajları için

SML Almanya

Adres: Gold-Zack-Str. 6, 40822 Mettmann
Tel: 02104 14170
E-posta: germany[at]sml.com

DEV TEKSTİL

Tel: 0542 650 65 25
E-posta: devtekstil[at]yandex.com

BİR-KAR

E-posta: birkar.mail[at]gmail.com

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu
BİR-KAR