. .
16.01.2021

13.05.2014 23:32


İCOG’dan Greif’in direnişçi işçilerine!

Otomotiv İşçilerinin Uluslararası Kongresi’ni Hazırlama Komitesi (İCOG) Barcelona’da toplandı. Toplantı delegelerinin Greif işçileri için hazırladığı mesajı sunuyoruz
<header>

Greifler’de çelikleşerek
düşmanlarımızı yenilgiye uğratacağız

</header>

 

Kendi öz sınıfsal bilincinizle başlattığınız kararlı ve cesur mücadelenizi Barcelona’da, otomotiv isçilerinin kongresini hazırlamak için toplanan değişik ülkelerden delegeler olarak öğrenmiş bulunuyoruz.

Koordinasyon komitemizin Türkiyeli üyeleri sizlerin mücadelenizle ilgili olarak bizleri bilgilendirdiler.

Sermaye devletinin ve onun arkasındaki uluslararası burjuvazinin saldırılarına karşı kararlı bir duruş ortaya koyarak boyun eğmediniz. Sizlerin sınıfsal taleplerinizi bu güçlere karşı savunmakla görevli olan sendikal bürokrasinin ihanetine karşı da direnerek mücadelenizi ileri taşıdınız.

Fabrika işgalinizi kırmak için 10 Nisan sabahı karşınızda yalnızca burjuva devletin silahlı güçlerini değil, onlara direk ve dolaylı olarak destek vererek cesaretlendiren sendikal  bürokrasinin ihanetini de gördünüz. Sizler de kendi öz deneyinizden biliyorsunuz ki, açık düşmanlarla savaşmak ihanet eden gizli düşmanlarla savaşmaktan  daha kolaydır.

Kapitalist  barbarlığın işçi sınıfının yaşama haklarına saldırı anlamına gelen taşeronlaştırmaya fabrikanızda son verilmesi talebinizi, TİS anlaşmasının temel maddesi olarak ileri sürmeniz, sınıfımız adına uluslararası  bir kazançtır. Zira, toplantıya katılan delegelerin sundukları ülke raporları da gösteriyor ki, burjuvazi bu aşağılık saldırısıyla  sizleri bölüp güçsüzleştirerek, sömürüsünü yoğunlaştırmak istiyor. Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar dünyanın bütün bölgelerinde, burjuvazi tarafından uygulanan temel bir saldırıdır. Burjuva devletler yasal kılıflara bürünmüş devlet terörüyle bu politikaların bekçiliğini yapmaktadır. Onların bu dizginsiz saldırılarını da ancak sizlerin mücadelenizle ispatladığınız gibi kendi öz örgütlenmemizle karşı durarak, yenilgiye uğratabiliriz. Sendikal örgütlenme hakkınızı kazanmaktan, işgalin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesine kadar her aşamada ortaya koyduğunuz sınıfsal yetenek ve bilinciniz bizlere bu mücadelenin büyültmesinde yol gösterecektir.

Başta Greif isçilerinin örgütlendiği sendikaları DİSK-Tekstil Sendikası olmak üzere, Tekstil sendikasının üyesi olduğu DİSK’i  görev ve yükümlülüklerine sahip çıkmaya, verdikleri sözlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. DİSK binasında direnişlerini sürdüren işçilerle, 44 taşeron firmasının dibini oyarak, sabır ve bilinçle ortaya çıkardığınız komitelere dayanan örgütlenmeyi ancak kendi sınıf bilincine sahip olan ve kendi yazgısını kendi ellerine almak isteyen  bir sınıf başarabilir. Sizlerin yenilgiye uğradığınızı iddia eden hainler takımı da şunu bilsinler ki, sizler şimdiden kazandınız. Kapitalizme karşı mücadelede tutulacak yolu göstermekten daha büyük hangi kazanç olabilir ki? Üç-beş kurusun hesabını bırakınız beylerin sofrasının etrafında kuyruk sallayanlar yapsın. Bizler bu küçük savaşlardan geçerek ve çelikleşerek düşmanlarımızı yenilgiye uğratmakta ustalaşacağız.

Yaşasın Greif işçilerinin direnişi!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

ICOG / Barcelona