. .
01.02.2023

26.02.2022 16:50


8 Mart'ta mücadele alanlarına!

Sosyalizm için kavgaya!

8 Mart, işçi ve emekçi kadınların dünyanın dört bir yanında sömürüye, eşitsizliğe, baskı ve şiddete karşı tepkilerini dile getirdikleri, özgür ve eşit bir dünya için sokaklara döküldükleri bir direniş günüdür.

8 Mart işçi sınıfına aittir!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Amerikalı dokuma işçisi 40 bin kadının 1857’de daha iyi çalışma koşulları için başlattıkları ve azgın bir devlet terörüne maruz kaldıkları grevlere atfen, II. Enternasyonal’e bağlı 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Clara Zetkin’in önerisiyle 1910’da kabul edilmiştir.

8 Mart bu anlamda militan bir mücadele bayrağıdır. Bu bayrak tüm işçi ve emekçi kadınların kurtuluş bayrağıdır ve hala onlara yol gösterme ye devam ediyor.

İşçi ve emekçi kadınlar,

Dünyamızdaki tüm zenginlikleri çalışan sınıflar, yani işçi ve emekçiler üretiyor. Ve tüm bu zenginlikler, sırf üretim araçlarının sahibi olduğu için, asalak bir sınıfın, sermaye sınıfının elinde toplanıyor. İşçi ve emekçilerin payına ise, sömürü, baskı, eşitsizlik, kölece çalışma koşulları, işsizlik, yoksulluk ve sefalet düşüyor. İşçi ve emekçi kadınların payına düşen ise en ağırı olan katmerli çifte sömürüdür.

Eşitlik ve özgürlük özlemi yeni uyanış ve mücadelelere yol açıyor

Pandemiye rağmen 2021 kadınlar için yine grevlerle, eylemlerle, mücadeleyle dolu bir yıl oldu. Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Güney Amerika’ya tüm dünyada kadınlar hakları için mücadelelerini sürdürdü.

Kapitalist politikalar, faşist otoriter rejimler, ataerkil kadın düşmanı yapılar, son yıllarda olduğu gibi 2021’de de cinsiyetçi politikalar üretmeye, kadınların haklarına saldırmaya, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle kadınların yaşamını tehlikeye atmaya devam ettiler.

Derinleşen ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği ve Covid-19 salgını durumu daha da ağırlaştırdı. Covid-19 salgını ve kriz süresince dünyanın dört bir yanında kadınların direnişi hem nitel hem de nicel açıdan güçlendi.

2021 yılında 8 Mart, dünyanın tüm kıtalarında kadın işçi ve emekçilerin sokağa çıkarak, militan eylem yaptıkları, kitlesel gösterilerin düzenlendiği bir gün olarak yaşandı. 8 Mart coşkusu bütün bir sürece yansıdı ve bütün bir yıl boyunca militan ve kitlesel kadın grevleri, kadına şiddet protestoları, kürtaj hakkının yasalaşması, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz” eylemleri örgütlendi.

İşçi ve emekçi kadınlar sosyalizm için kavgaya!

İşçi ve emekçi kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi ile özdeşleşen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha tarihsel anlamı, sınıfsal özü ve devrimci niteliğine yaraşır bir biçimde kutlama sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Enternasyonal Emekçi Kadın Komisyonu olarak, işçi ve emekçi kadınları baskı, sömürü ve eşitsizliğin tüm biçimlerinin ve ücretli köleliğin olmadığı, her türlü şiddet ve zorbalığın ortadan kalktığı bir dünya özlemiyle mücadele alanlarını doldurmaya çağırıyoruz.

Her türden cinsel eşitsizliğin ve sınıfsal sömürünün temeli olan özel mülkiyet düzenini yıkmak için,

Tüm insanlığın eşit, kardeş ve özgür olacağı bir düzen için,

İnsanın insan tarafından sömürülmediği, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya yaratmak için,

Sokağa eyleme örgütlü mücadeleye!

Sınıfsal ve cinsel sömürüye son!

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın sosyalizm!

Enternasyonal Emekçi Kadın Komisyonu (PiA)

Şubat 2022