. .
21.05.2022

19.04.2021 19:42


Sinbo ve SML direnişçileri yalnız değildir!

Türkiye’de milyonlarca işçi ve emekçi işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor, kriz ve pandemi koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Sermaye düzeninin emekçi kitleler için hayatı çekilmez hale getirmesi yetmezmiş gibi, zaten kırıntı düzeyinde kalan tüm hak ve özgürlükler de sistemli saldırılara konu ediliyor. İşçi ve emekçilerin sendikalaşma başta olmak üzere hemen tüm hak arama girişimleri işten atma tutumuyla karşılanıyor. Kadınların ve gençliğin eylemleri devlet terörü ve zorbalıkla bastırılmaya çalışılıyor. 

Bütün bu saldırılara rağmen haklı ve meşru talepleri uğruna mücadeleden vazgeçmeyen işçilerin direnişleri sermaye iktidarının uykularını kaçırıyor. O yüzdendir ki sermayenin uşağı AKP-MHP iktidarı direnişleri ezmek için işçilerin üzerine kolluk kuvvetlerini salıyor. Direnen işçi ve emekçileri keyfi yasaklarla, baskılarla, gözaltılarla sindirmeye çalışıyor. 

Bugün bu zorbalığın son örneğini Sinbo ve SML direnişlerine karşı uyguladılar. Direniş çadırlarını kurmak isteyen işçiler bir kez daha gözaltına alındılar.

Sermaye uşaklarının fabrika önü direnişlere saldırması tesadüf değil. Çünkü Sinbo ve SML direnişçileri aylardır soluksuz bir biçimde, büyük bir kararlılık örneği sergileyerek, başta fabrikalarının önü olmak üzere işçi havzalarında haklı ve meşru taleplerini haykırıyorlar. Sinbo ve SML direnişçilerinin, ilmek ilmek ördükleri direnişleri, ısrarlı ve kararlı mücadeleleri, işçi ve emekçilere tutulması gereken tek yolun örgütlenmeden ve mücadeleden geçtiğini, işçi sınıfının hiç de seçeneksiz olmadığını gösteriyor. 

Enternasyonal Emekçi Kadın Komisyonu (PİA) olarak daima haklı mücadelenizin yanında olduğumuzu belirtiyor, Sinbo ve SML başta olmak üzere işçi ve emekçilerin direnişlerine yönelik saldırıları lanetliyoruz.

Direnişiniz şahsında bütün direnişleri enternasyonal dayanışma duygularıyla selamlıyoruz. 

Yaşasın sınıf dayanışması! 

Enternasyonal EKK