. .
10.08.2020

27.11.2016 01:31


Parti örgütlerinden 18. yıl etkinliğine mesajlar…

Geleceği kazanmak için daha fazla cüret…

Yoldaşlar, dostlar...

Ekim Devrimi’nin 99., partimizin 18. yılı vesilesiyle “Devrimci bir sınıf için ileri!” şiarıyla gerçekleştirilen bu etkinliği hazırlayan yoldaşlarımızı ve tüm katılımcıları en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

İşçi sınıfının devrimci enerjisinin en ileri düzeyde açığa çıktığı ve devrimle taçlandığı şanlı Ekim Devrimi’nin üzerinden 99 yıl geçti. 99 yıl önce gerçekleşen şanlı Ekim Devrimi işçi sınıfı ve ezilen halklar mücadelesinde aşılmamış önemli ve yol gösterici deneyimlerle doludur. Partimiz bu deneyimlerden ve birikimden faydalanmanın önemini mücadele sahnesine çıktığı ilk andan itibaren kavramıştır. Yeni Ekimleri yaratmanın, Lenin önderliğindeki Bolşevikler’in deneyim ve birikimden faydalanmaktan ve güncelle bağını kurmaktan geçtiğini bilmektedir. Lenin önderliğindeki Bolşevikler’in bizlere miras bıraktığı en önemli birikimlerden biri devrimci parti teorisi ve pratiğidir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler bu teori ve pratiğin hayati önemini bir kere daha göstermiştir.

Partimiz mücadele sahnesine çıktığı ilk andan itibaren bu gerçekliğin hayati önemini kavramış ve her fırsatta tasfiyeci, legalist-perlamenterist ve reformist hareketlere karşı amansız bir ideolojik-politik mücadeleyi en temel görevlerinden biri olarak görmüştür. Bu mücadelelerin önemi, içinden geçtiğimiz şu günlerde daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün parti güçlerimiz ve dostlarımız partimizin bu alandaki birikimini ve deneyimi tekrar tekrar irdelemeli ve geleceği kazanma mücadelesini güçlendirmek için gereğince faydalanmalıdır.

Yoldaşlar, dostlar,

Emperyalist-kapitalist düzenin krizi her geçen gün derinleşmektedir. Sömürge ve bağımlı ülkelerde kanlı boğazlaşmalar biçiminde yansıyan kriz, emperyalist metropollerde ise yaygınlaşan sokak gösterileri ve çatışmaları biçiminde kendini dışa vurmaktadır. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist barbarlara karşı ezilen halklar direnmektedir

Ülkemizde de dinci gerici iktidar eliyle işçilere, emekçilere, ezilen halklara ve tüm toplumsal muhalefet güçlerine karşı kirli ve kanlı saldırılar artmış bulunuyor. Sermaye düzeni ve dinci gerici iktidar eliyle ilerici en ufak kazanıma dahi tahammülsüzce saldırılıyor. Düzenin en temel kurumlarının dahi fiilen işlemez hale geldiği günlerden geçiyoruz. Büyük hayallerle girilen meclisin sermayenin ihtiyaçları dışında hiçbir işe yaramadığını son aylarda yaşanan gelişmeler bütün çıplaklığıyla bir kere daha gösterdi.

Gerici iktidar ülkede estirdiği faşist devlet terörüyle tam bir iç savaş ve katliam hazırlığı yapıyor...

Bu yaşananlara karşı devrimcilerin temel görevi “devrimci bir sınıf hareketi yaratmak” için mücadele etmektir. Başka da bir çıkış ve çözüm yoktur. Bundan başka her çözüm düzen içi çözüm olmanın ötesine geçmeyecektir.

Partimiz bu bilinçle hareket etmektedir. Toplumsal-siyasal tüm sorunların kaynağı olan emperyalist-kapitalist sisteme karşı devrimci ihtilalci çizgi ve program temelindeki mücadeleyi tek çözüm olarak görmekte ve çalışmalarını buna göre şekillendirmektedir. Bu doğrultuda sınıfa müdahale etmekte ve gericiliğin çok yönlü kuşatmasını parçalamak için enerjik ve yoğun bir çaba harcamaktadır. Gerçek her devrimci örgütün yapması gereken de budur. Sınıfsal perspektifle sorunları ele almak ve çözüm yollarını bu temelde yaratmaktır. Bunu yapmayan her siyasal özne, düzenin en fazla “radikal demokrasi” kanadının temsilcisi olabilir.

Geleceği kazanmak için daha fazla cüret, daha fazla fedakarlık ve daha fazla Marksizm-Leninizm!

Yani sınıf devrimciliğini ete-kemiğe büründürmek için daha enerjik ve güçlü bir çalışma örgütlemek geleceği kazanmak için atılacak en önemli adımdır.

Partimiz 20 yüzyılın başında Ekim Devrimi’nin açtığı yoldan ilerleyerek ‘Yeni Ekimleri’ Türkiye topraklarında muzaffer kılmanın bilinci, ruhu ve devrimci iradesini kuşanarak devrime hazırlanmaktadır. Devrimci bir sınıf hareketini bu topraklarda örgütlemeden Yeni Ekimler asla gerçekleşemez.

Bu bilinç ve partimizin 5. Kongresi’nde ortaya konan açıklıkla bütün işçi ve emekçileri, gönlü devrim ve sosyalizmden yana olan herkesi partimiz saflarında devrim yürüyüşümüzü güçlendirmeye davet ediyoruz.

Sözlerimizi sonlandırırken, programın hazırlığında emeği geçen yoldaşlarımızı ve tüm katılımcıları devrimci kararlılığımızla tekrar selamlıyoruz.

Şan olsun Ekim Devriminin 99., Yeni Ekimlerin Partisi’nin 18. yılına!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKİP İstanbul İl Komitesi

 

***

Sınıfın iktidar mücadelesinin güncel çağrısı…

Gece Tertip Komitesi’ne,

Ekim Devrimi’nin 99., yeni Ekimlerin partisi TKİP’in 18. yıldönümünde “Devrimci sınıf hareketi için ileri!” şiarıyla gerçekleştirmiş olduğunuz etkinliği tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Dünya ölçeğinde ve ülkemizde gerici bir karanlığın hüküm sürdüğü, emperyalist barbarlık ve saldırganlığın daha da boyutlandığı ve dünya halklarını büyük bir yıkıma sürüklediği bir sürecin içinden geçiyoruz.

Dışarıdaki saldırganlığı içeride baskı ve terörle birleştiren AKP iktidarı ise, aylardır ülkemizde ilericilere, devrimcilere, Kürt halkına, işçi ve emekçilere şiddetli bir yıkımı dayatıyor. Gözaltılar, tutuklamalar, kapatılan gazeteler, açığa alınan kamu emekçilerinin yanı sıra, OHAL kıskacında işçi ve emekçilere kölelik dayatılıyor.

Çürüyen, çürüdükçe saldırganlaşan sömürü düzeni, gün geçtikçe sonunu hazırlıyor. Zulmü artırdıkça çöküşü hızlanıyor.

Böylesi bir süreçte, koyu karanlığın nedeni olan emperyalist-kapitalist saldırganlığın nasıl sona erdirileceğinin somut kanıtını oluşturan Ekim Devrimi şanlı tarihiyle dünya halklarına ve işçi sınıfına yol göstermeye devam ediyor.

Emperyalist savaş karşısında devrimci iç savaş çağrısını yükselten Bolşevikler, eşit ve özgür bir dünyanın kapılarını açarak, savaşa, gericiliğe, kapitalist sömürüye son verdiler. Yaşadığımız coğrafyada ise işçi sınıfının iktidar mücadelesinin güncel çağrısı devrimci bir sınıf hareketinin yaratılmasıdır.

Ekim Devrimi’nin tarihsel öğreticiliğiyle, bu güncel çağrıyı yükselten gecemizi en içten devrimci duygularımızla selamlıyor, başarılar diliyoruz.

Yaşasın devrim ve sosyalizm

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi

Ankara’dan komünistler

***

 

Davamız başarıya ulaşacaktır!

Merhaba yoldaşlar,

Tarihin çarkı dönüyor. Marksizm insanlığın kurtuluş yolunu aydınlatıyor. Bu aydınlık yolun önemli bir kilometre taşıdır Ekim Devrimi. Ekim Devrimi 99 yıl önce kapitalist dünyanın onulmaz çelişkilerinin bağrından çıkmıştı. Ekim Devrimi ve 18. yılını kutladığımız TKİP, bugünden geleceğin çağrısını taşıyor.

Bu çağırının ve partimizin biz genç komünistlere gösterdiği yol açıktır. “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri” şiarını devrimci bir gençlik hareketi ve güçlü bir komünist gençlik örgütü yaratma iddiası ile birleştirmek önümüzdeki en acil sorumluluktur.

Lenin’in ifadesi ile “Gençliği örgütlemek, geleceği örgütlemektir.” Genç komünistler olarak gençlik içinde, Türkiye’nin devrimci geleceğini kucaklayan partimizin bayrağını taşıyoruz. Biliyoruz ki işçi sınıfının devrimci programının kızıl bayrağı Alaattin yoldaş gibi sınıf bilinçli, devrimci proleterlerin kanı ile sulanmıştır. Ve ancak sermaye diktatörlüğünün burçlarına dikeceğimiz kızıl bayraklarla yoldaşlarımızın uğruna tereddütsüzce öldüğü dava başarıya ulaşacaktır. Tarihin çarkı dönüyor yoldaşlar. Engels’in söylemi ile, bir ilerlemeyle telafi edilmeyen hiçbir büyük tarihsel yıkım yoktur. Ve insanlık için Yeni Ekimler’in ihtiyacı kendini bu yıkımların içinden dayatıyor! Partimizin devrimci bir sınıf hareketi yaratma çağrısı, Yeni Ekimler yaratma iddiasının güncel sorumluluklarını tarfiflemektedir.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi

Alaattin yoldaş ölümsüzdür!

Genç Komünistler

***

 

“Sosyalizm sınıfın, emeğin, insanlığın tek kurtuluşudur!”

Ekim Devrimi’nin 99., Yeni Ekimler’in partisinin 18. yılında devrime yürüyoruz.

Dünya tarihinde Ekim Devrimi ile köhnemiş sermaye düzeninin alaşağı edilmesi bir ilkti. TKİP ise bu deneyim ışığında ülkemizde Greif’ten Metal Fırtına’ya sosyalizme giden yolu aydınlatıyor.

Ülkemizde yeni bir karanlık döneme girmiş bulunuyoruz. Zora dayalı düzenleri direncimizi kırmaya, güçleri umudumuzu tüketmeye asla yetmez. Sosyalizm sınıfın, emeğin, insanlığın tek kurtuluşudur.

Yalnız değiliz. Çünkü bu ülkede umudun ihtilalci, marksist-leninist partisi TKİP var.

İşçiler, emekçiler, kardeşler,

Gün kapitalizmin değerlerine karşı sınıf kardeşlerimizle TKİP saflarında birlikte hareket ederek, kendi yarattıklarımıza sahip çıkmak için azami çaba sarf etme günüdür.

Hayatımızı cehenneme çevirenleri cehenneme göndermek için umudu büyütmeye, Türkiye Komünist İşçi Partisi bayrağı altına çağırıyoruz.

Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

Trakya’dan komünistler

kaynak: www.tkip.org