. .
26.02.2020

25.02.2017 16:19


Bielefeld’de film gösterimi ve referandum tartışması

Referandum çalışmalarına başlayan BİR-KAR, Bielefeld’de film gösterimi ve referandum tartışması gerçekleştirdi.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği (BİR-KAR), yaklaşan referanduma ilişkin çalışmalarına Almanya’nın Bielefeld kentinde yapılan bir toplantıyla başladı. İlk olarak benzer süreçlerden geçmiş Şili deneyimini anlatan “NO” filmi izlenip, ardından da benzerlikleri ve farklılıkları üzerinden Türkiye’deki referandum tartışıldı.

Referandumda devrimci tutuma ilişkin perspektifin sunulduğu toplantıda, tablonun bütünü üzerine tartışma gerçekleştirildi. Sınıf devrimcilerinin referanduma bakışı ile diğer muhalif kesimlerin bakışı arasındaki fark ortaya konuldu.

“Sermayenin diktatörüne de, diktatörlüğüne de HAYIR!” denilerek Türkiye’de dinci-faşist sistemin çok yönlü oturtulmasına karşı verilen mücadele sermaye düzeninin sınırlarının dışına taşırılması hedefiyle birleştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, içinden geçmekte olduğumuz süreçte düzen-devrim çatışmasını arttırmak için atmosferin daha uygun olduğu, emekçi kitlelerde yükselen memnuniyetsizliğin burjuva reformist kanalarda boğulmasının önüne geçilebileceği, bunun da devrimci seçenekte ısrar edenlerin önüne büyük olanaklar çıkardığı, görevin ise bunları hayata geçirebilmek olduğu belirtildi.

Referandum vesilesiyle yükselen politikleşmeden yararlanarak devrimci sınıf perspektifini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf edeceğini belirten BİR-KAR, bu dönemin yarattığı olanaklardan devrim yararına yeni adımlar, yeni taktikler ve yeni örgütlülükler yaratmak için çabalayacağını vurguladı.

Kızıl Bayrak / Bielefeld