. .
23.05.2019

31.03.2014 22:22


L’Orange İşyeri İşçi Temsilciliği'nden Greif işçilerine…

L’Orange Stuttgart İşyeri işçi temsilciliği

Porsche str 30
70435 Stuttgart
24.3.2014

Greif’in İstanbul çalışanlarına,

Kadın ve erkek işçi arkadaşlar,

Bizler, sizlerin ücret artışı ve taşerona karşı başlatığınız cesur mücadelenizi, Alman medyasının suskunluğuna rağmen duyduk. Sizlerle ve mücadelenizle dayanışma içerisinde olacağız. Biliyoruz ki kendi haklarımız için sürekli mücadele vermek zorundayız.

Taşeronlaştırma ve düşük ücret saldırısıyla tekeller, işçiler arasında rekabeti kışkırtarak bölmeye çalışıyorlar. Buna karşı seyirci kalanlar çok daha ağır sonuçlarla karşılaşacaklardır. Sizlerin mücadelenizde büyük başarılar diliyoruz.
Dayanışmacı selmalarımızla.

L’Orange Stuttgart İşyeri İşçi Temsilciliği