. .
23.05.2019

27.03.2014 23:09


Direnişle uluslararası dayanışma

Greif direnişine bir destek de İsviçre'den geldi. IGA / Enter Profesyonel İşçiler Sendikası yönetimi adına Ali Sarıçerçi ve Claudia Studer gönderdikleri yazılı bir mesajla Greif işçilerinin direnişini selamlayarak, başarı dileklerini ilettiler...

İstanbul’daki Grevci Greif fabrikası işçileriyle dayanışma mesajı:
 
Sevgili Greif-Fabrikası işçileri,
 
Yönetim üyemiz Ali Sarıçerçi tarafından vermiş olduğunuz mücadeleden haberdar olduk. IGA, (isviçre’nin) Basel kentinde bulunan sözleşmeli ve taşeron işçilerin sendikasıdır.
 
İGA, taleplerinizi ve kavganızı tanıtarak grevinizi destekliyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele etmeniz Greif-İşçilerinin karekterini göstermekte!
 
Sadece İstanbul’da değil, dünyanın her tarafında olduğu gibi Basel’de de kadrolu işçiler yerine taşeron işçiler çalıştırılıyor. İşçileri dışarıdan temin etmek ilk başlarda kadronun küçük bir kısmını kapsar, gittikçe ama genişler. İnanılmaz ama, aynı yerde çalışan işçilerin çalışma koşulları, kadrolu veya taşeron olmasına bağlıdır. Kadrolu olan ayrıcalığından dolayı mutludur. Taşeron işçiyle dayanışmada bulunanlara oldukça az rastlanılır.
 
Taşeron işçilik fabrika için esneklik, işçiler için ise daha kötü çalışma koşulları demektir. Ayrıca, taşeronluk‚ ‘böl ve yönet’enlerin etkili silahıdır. Greif-İşçilerinin grevi, işçiler arasındaki dayanışmanın tekrar elde edilmesi için ciddi katkı teşkil etmektedir.
 
İGA, siz, İstanbul’da bulunan Greif-İşçilerine bu çetin ve mühim kavganızda başarılar diliyor ve aynı zamanda üyelerimizi kavganıza destek sunmaya çağırıyoruz.

IGA / Enter Profesyonel İşçiler Sendikası

Yönetimi adına - Ali Sarıçerçi ve Claudia Studer