. .
23.05.2019

23.03.2014 23:43


Direnen Greif işçileriyle dayanışmayı büyütelim!

Kardeşler!

Geçtiğimiz yıl Taksim-Haziran Direnişi vesilesiyle meydanlara çıkmıştık. Hep beraber, yaklaşık bir ay boyunca bu görkemli direnişin havasını soluduk, bulunduğumuz her yerde bu direnişin şiarlarını haykırdık, sesine ses kattık.

Haziran Direnişinin mücadele bayrağını şimdi İstanbul/Esenyurt-hadımköy ve Ümraniye/Dudullu'da kurulu Greif-Çuval işçileri devralmış bulunuyor. Greif işçileri 10 Şubat'da çalıştıkları fabrikayı işgal ettiler. İşgal üçüncü haftasında ve ilk günkü kararlılığı ile devam ediyor.

Haziran direnişinin militan ruhu şimdi Greif'la yaşatılıyor. Haziran direnişi toplumsal mücadelede yeni bir dönemi başlatmıştı, Greif işgali ise, sınıf cephesinde yeni bir dönemimin işareti oldu. Bize 60'lı yılların başındaki KAVEL direnişini hatırlatıyor.

Greiş işçileri bütün ülkelerdeki işçilerin ortak ve en can yakıcı talepleri, insanca yaşamaya yeterli bir ücret ve taşeron köleliğinin kaldırılması için fabrikalarını işgal ettiler. Ancak, onlar, yalnızca kendil hakları için değil, tüm sınıf ve tüm ezilenlerin hakları ve gelecekleri için direniyorlar. Talepleri haklı ve meşru taleplerdir, direnişleri onurlu ve militan bir direniştir. Dolayısıyla, politik, moral ve maddi her türlü destek ve dayanışmayı haketmektedir.

 

Kardeşler!

Greif işçileri ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını biliyorlar. Çok ama çok kararlıdırlar ve kazanacaklarına inanıyorlar. Zira yalnız olmadıklarını görüyorlar. Nitekim, diğer fabrika ve işyerlerindeki sınıf kardeşleri, emekçiler, devrimci gençlik, ilerici aydın ve sanatçılar, basın emekçileri, kimi ilerici sendika ve demokratik kitle örgütleri, haziran direnişi sırasında oluşan Forumlar ve nihayet, ilerici ve devrimci güçler Greif işgalini destekliyor. Bu destek her geçen gün daha büyüyor, dayanışma ağı daha bir genişleyip, güçleniyor.

Şimdi sıra bizde. Greif direnişçileri haklı olarak bizden de destek bekliyor. Kazanmak için enternasyonal sınıf dayanışmasının zorunlu olduğunu onlar da biliyor. Gelinen yerde bu büyük bir aciliyet kazanmıştır. O halde ileri!

Haziran direnişinin ve Greif'in ruhunu kuşanalım, Greif direnişi ile eylemli biçimde dayanışmak üzere alanlara çıkalım. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında ''Her yer Taksim, her yer direniş!'' diye haykırmıştık. Şimdi de, hep birlikte ''Her yer Greif, her yer işgal ve direniş!'' diye haykıralım.

Unutmayalaım, Greif kazanırsa hepimiz kazanacağız.

 

Greif işçileri yalnız değildir!

Yaşasın enternasyonal sınıf dayanışması!

 

Dortmund Greif Direnişiyle Dayanışma Komitesi