. .
28.05.2023

Kapitalist sömürüye ve emperyalist savaşa karşı,

1 Mayıs’ta devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye!

Sınıflardan oluşan, sömürüye, eşitsizliklere ve zorbalığa dayanan kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Ezilen insanlık için giderek kabusa dönüşen bu toplumu, iki temel sınıf temsil ediyor: Burjuvazi ve işçi sınıfı. İki sınıf arasında kesintisiz ve sert bir mücadele sürüyor. Bu mücadelede işçi sınıfının en büyük silahı onun birliği, örgütlülüğü ve enternasyonal dayanışmasıdır. İşte 1 Mayıs dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Dünya işçileri tarafından ağır bedeller ödenerek kazanılan bu büyük gün, işçilerin sömürü ve baskıdan kurtulma özlemini simgelemektedir.

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs bildirisi (PDF)

Au 1er Mai, renforcer la lutte pour la révolution et le socialisme contre l’exploitation capitaliste et la guerre impérialiste (PDF)


Emperyalist dünya ve Ukranya krizi

“Emperyalist tekeller arasında dünya ölçüsünde süren kıyasıya rekabet, büyük emperyalist devletler arasında pazarlar, hammadde kaynakları, kârlı yatırım alanları ve genel olarak nüfuz alanları uğruna şiddetli mücadele biçimini aldı. Eşitsiz gelişmenin şiddetlendirdiği bu mücadele, görülmemiş boyutlara varan militarizmin ve dünya egemenliği uğruna verilen emperyalist savaşların kaynağı haline geldi.”

 

Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi TR  (PDF)

The imperialist world and the Ukraine crisis EN 

Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise DE


Bir tarafında ABD ve batılı emperyalist güçlerin, diğer tarafında ise Rus emperyalizminin yer aldığı Ukrayna savaşı müzakereler eşliğinde devam ediyor. Bizzat ABD’nin çok yönlü müdahale ve kışkırtmaları ile Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesinde ise NATO kritik bir konumda yer alıyor. Sadece krize neden olan “genişleme” ve Rusya’yı çevreleme politikası üzerinden değil. Bununla birlikte NATO Ukrayna krizinde daha en başından itibaren etkin bir faaliyet içerisinde.

150 yıl önce 31 Mart 1872’de doğan Alexandra Kollontay, Rus komünist hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi. Sürgündeyken uluslararası alanda konuşmacı ve yazar olarak aktifti. Almanya’da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Clara Zetkin ile tanıştı. Sosyal İşler Halk Komiseri olarak Kollontay, tarihte bir hükümette görev alan ilk kadındı. 1922’den itibaren Norveç ve İsveç’te SSCB’ni ilk büyükelçisiydi.

Ukrayna’da savaş sürüyor. Yemen halkı bombalanıyor. Suriye, Libya, Irak halkları savaş yıkımının çok boyutlu acılarını çekiyor. Balkanlarda, Irak ve Kürdistan’da her yıl yeni toplu mezarlar ortaya çıkıyor.

Savaşın yarattığı yıkım ve acılar nice film ve roma kaleme alınmasına vesile olmuştur. Vietnam, Filistin, Irak, İran, Libya, Kürdistan ve Suriye’de olduğu gibi, Ukrayna’da yaşanan yıkım ve acılar da öyle.

Ukrayna savaşıyla birlikte açılan yeni dönem, burjuva düzen partilerinde ve devlet politikalarında kırılmalara yol açtı.  IG Metall (Metal Sendikalar Birliği) başkanı Jörg Hofmann ile Alman Sanayiciler Birliği (BDI) başkanı Siegfried Russwurm’un 1 Mart’ta yaptıkları ortak açıklama...

Ukrayna gerilimi üzerinden patlak veren savaş, büyük emperyalist güçler arasındaki rekabet, egemenlik ve pazar kavgalarının yoğunlaşmış biçimidir. Başını ABD’nin çektiği batılı emperyalist blok ve NATO’nun “Rus saldırganlığına karşı” histeri düzeyindeki savaş kışkırtıcılığı yükselmeye devam ediyor.

Wir fordern die sofortige Beendigung dieses imperialistischen Krieges!

Wir lehnen die von den russischen Kräften eingeleitete Militäraktion in der Ukraine ab, für die die Lage im Donbass als Vorwand herhalten musste. Dieser Angriff ist eine unrechtmäßige und eine reaktionäre Intervention Russlands.

Stoppt den Krieg! (PDF)

ABD, NATO ve AB’den oluşan Batılı emperyalistlerin Ukrayna üzerinden yaptıkları savaş kışkırtıcılığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya girmesiyle sıcak çatışmaya dönüştü.

Emperyalist saldırganlığa ve savaşa son! (PDF)

Fin à l'agression et à la guerre impérialiste! (PDF)